BRODERLOGE NR. 88, OLE RØMER

UNDER DEN UAFHÆNGIGE STORLOGE FOR KONGERIGET DANMARK

Ole Rømers Historie

I.O.O.F.

Revideret:02-09-2017

 
Den 12. oktober 1968 blev broderloge nr. 88 Ole Rømer stiftet.
 
Forud var gået ca. 4 år med et stort forberedende arbejde.
Den 2. november 1964 holdt daværende Overmester i broderloge nr. 32 Esbern Snare, broder Bent Østergaard, festtalen ved broderloge nr. 32 Esbern Snares 62 års stiftelsesfest.
I festtalen røbede broder overmester Bent Østergaard sine tanker om at danne en ny broderloge i Aarhus.
Broderloge nr. 32 Esbern Snare havde på det tidspunkt ca. 175 brødre + et antal kandidater så det var en stor broderloge og det har ganske givet været krævende at administrere en så stor broderloge.
 
Den 11. januar 1965 indkaldte broder Bent Østergaard til et orienterende møde.
Efter et antal møder i foråret 1965 dannedes Odd Fellow Foreningen ”Ole Rømer” den 25. marts 1965.
 
Derefter kom tiden med de mange forberedelser og praktiske ting der skulle udrettes. Det er ikke småting der skal klares: Der skal skaffes regalier og andet udstyr. Økonomien var et andet vigtigt punkt. Der skal en devise til, det klarede broder kapellan Henning Schrøder, tillige med månedssangene og flere recitativer gennem årene.
Efter en usædvanlig kort forenings tid stiftedes broderloge nr. 88 Ole Rømer den 12. oktober 1968 med 32 brødre.
Logens stiftere var følgende brødre: Bent Østergaard, Bjørn Christensen, Svend Erik Uttrup,
Oluf Kjeldsen Poulsen, Erik Aarup Nielsen, Henning Schrøder og Gunnar Christensen hvor vi har den glæde at broder eksstorrepræsentant Bent Østergaard stadig er iblandt os.
 

Logens første valgte embedsmænd var:
Overmester: Broder Bent Østergaard
Undermester: Broder Bjørn Christensen
Sekretær: Broder Svend Erik Uttrup
Kasserer: Broder Oluf Kjeldsen Poulsen
Skatmester: Broder Erik Aarup Nielsen
 

Broder Bent Østergaard satte følgende motto for logen:
”NÅR BARE DET GROR I DIT PLOVJERNS SPOR”