BRODERLOGE NR. 88, OLE RØMER

UNDER DEN UAFHÆNGIGE STORLOGE FOR KONGERIGET DANMARK

Varna Salenes Historie

I.O.O.F.

Revideret:25-10-2017

 

 

Logesalene i AARHUS i

ODD FELLOW PALÆ VARNA.

 
 

Gennem en periode på lige ved 40 år havde broder- og søster logerne i Aarhus fundet forholdene i Ordensbygningen i Christiansgade for trange.


Men endelig i 1969 var det som om, årtiers ubeslutsomhed og manglede mod blev konverteret til noget, der lignede dristighed og i høj grad en sikker og urokkelig tro på Ordenens og herunder Århus-logernes fremtid, tilgang og økonomisk formåen. Der fremkom nemlig forslag om at købe kommunens skovrestaurant, ”Varna”.

 

I januar 1970 blev Storlogens tilladelse til køb af Varna modtaget, og skødet blev underskrevet den 16. februar 1970. Der blev nedsat et udvalg til at forestå en gennemgribende ombygning således, at Varna kunne fremstå som et smukt Ordenshjem med to logesale og de nødvendige faciliteter til det selskabelige samvær samt en helårs-restaurant.

 

Første sal er indrettet som Ordenslokaler med den store logesal og med forværelse, rekvisit rum, samlingsstue og et mødelokale.

 

Den store logesal er 196,6 m2 og har tilladelse til 150 personer. Den lille logesal var beliggende i stueetagen, midt inde i bygningen, den var ikke fast, men opstilles/nedtages efter behov.

 

På anden sal er der bibliotek/møderum til Ordensbrug.

 

Indvielsen af Varna som Ordensbygning fandt sted lørdag den 4. september 1971. Det skete i to tempi, idet den lille logesal blev indviet om formiddagen og den store logesal om eftermiddagen.

Begge indvielser blev foretaget af broder Storsire Chr. Rasmussen, og ved formiddagens indvielse var der – udover mange søstre og brødre – repræsentanter fra Århus byråd, Århus skovvæsen samt pressen.

 

I flere år har man arbejdet med at opnå myndighedernes tilladelse til at renovere Café bygningen samt indrette den til logesal i stedet for den ”gamle” lille logesal i Varna bygningen. I januar 2015 er alle tilladelser på plads så renoveringer/ombygningen kan igangsættes.

 

Den 13. september 2015 kom Storlogens embedsmænd, med broder storsire Erling Stenholdt Poulsen i spidsen, til stede for at indvi den nye logesal. Allerede ugen efter tog logerne den nye logesal i brug.