BRODERLOGE NR. 88, OLE RØMER

UNDER DEN UAFHÆNGIGE STORLOGE FOR KONGERIGET DANMARK

Varna Salens Historie

I.O.O.F.

Revideret:02-09-2017

 

 

Lidt om den store logesal på ODD FELLOW PALÆ VARNA.

 
Gennem en periode på lige ved 40 år havde broder- og søsterlogerne i Aarhus fundet forholdene i Ordensbygningen i Christiansgade for trange.

Men endelig i 1969 var det som om, årtiers ubeslutsomhed og manglede mod blev
 

konverteret til noget, der lignede dristighed og i høj grad en sikker og urokkelig tro på Ordenens og herunder Århus-logernes fremtid, tilgang og økonomisk formåen.

Der fremkom nemlig forslag om at købe kommunens skovrestaurant ”Varna”.

På et møde for Ordenssøskende på Østergades Hotel i januar 1970 blev Varna-projektet fremlagt, og med stor majoritet blev det vedtaget at gå ind for købet.

I januar 1970 blev Storlogens tilladelse til køb af Varna modtaget, og skødet blev underskrevet den 16. februar 1970.

Der blev nedsat et udvalg til at forestå en gennemgribende ombygning således, at Varna kunne fremstå som et smukt Ordenshjem med to logesale og de nødvendige faciliteter til det selskabelige samvær samt en helårs-restaurant.

Første sal er indrettet som Ordenslokaler med den store logesal, forværelse, rekvisitrum, samlingsstue og mødelokale.

Den store logesal er 196,6 m2 og har tilladelse til 150 personer.

Den lille logesal er beliggende i stueetagen, midt inde i bygningen, den er ikke fast, men opstilles/nedtages efter behov.

På anden sal er der bibliotek/møderum til Ordensbrug.

Indvielsen af Varna som Ordensbygning fandt sted lørdag den 4. september 1971.

Det skete i to tempi, idet den lille logesal blev indviet om formiddagen og den store logesal om eftermiddagen.

Begge indvielser blev foretaget af broder storsire Chr. Rasmussen, og ved formiddagens indvielse var der – udover mange søstre og brødre – repræsentanter fra Århus byråd, Århus skovvæsen samt pressen.